NHỰA EPOXY D.E.R 671 CHO SƠN

NHỰA EPOXY D.E.R 671 CHO SƠN

  • MEGA0001347
Tên sản phẩm: EPOXY D.E.R 671
Xuất xứ:Xuất xứ: Mỹ (DOW)
Bao gói:220 kg/phi.
Giới thiệu:EPOXY D.E.R 671
Đặc tính:- Epoxy D.E.R 671- X75 là nhựa Epoxy dạng nguyên bản của diglycidyl ether Bisphenol-A hòa tan nhựa 75% trong xylen.
- Dùng chất đóng rắn là polyamide hoặc polyamine, tạo nên lớp nền rất tốt cho nhiều loại sơn kháng hóa chất, chất lượng cao.
- Hệ sơn hai thành phần này dùng cho các ứng dụng đươc đóng rắn ở nhiệt độ thường và màng sơn tiếp xúc với môi trường ăn mòn có chứa nhiều tác nhân hóa học, dung môi hoặc nước muối. 
- Đương lượng cưa nhựa epoxy là 430~480 g/eq. 
- Độ nhớt ở 25 oC là 7500~11500 cPs. d= 1,09 g/ml. 
- Hàm rắn 75%.
Ứng dụng:- Sơn cuộn và sơn lon.
- Sơn xây dựng, sơn sàn.
- Sơn bột
- Và các ứng dụng khác.