Các loại vật liệu kỹ thuật đặc biệt từ Liên bang Nga

VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐẶC BIỆT

  • MEGA00959

Tên sản phẩm:

Vật liệu kỹ thuật đặc chủng các loại

Xuất xứ:

Liên bang Nga và các nước Đông Âu

Bao gói:

Theo yêu cầu cụ thể

Giới thiệu:

Các loại vật liệu kỹ thuật đặc chủng từ Liên bang Nga và các nước Đông Âu

Đặc tính: Theo yêu cầu cụ thể của sản phẩm cần tìm mua
   
Ứng dụng: Vải kỹ thuật đặc biệt các loại từ Liên bang Nga và các nước Đông Âu