DUNG MÔI ACETONE CHO SẢN XUẤT SƠN VÀ MỰC

DUNG MÔI ACETONE CHO SẢN XUẤT SƠN VÀ MỰC

  • MEGA0001549
Tên sản phẩm: Acetone
Xuất xứ:Đài Loan
Bao gói:160 kg/phuy
Giới thiệu:Là chất lỏng trong suốt, không màu, bay hơi nhanh, có mùi ngọt gắt. Nó có nhiệt độ sôi thấp, tốc độ bay hơi cao và khả năng hoà tan cao.

 

Đặc tính:- Acetone rất dễ bay hơi, hơi Acetone nhẹ hơn không khí.
- Độ nhớt của Acetone là 0.3075 cp (ở 20oC).
- Nhiệt độ đông đặc: -95oC.
- Điểm sôi: 56 -57 oC
- Áp suất hơi: 24.46 -24.60 Kpa (ở 20oC)
Ứng dụng:- Sản xuất sơn và nhựa resin.
- Hóa chất Acetone là dung môi hoà tan tốt nitrocellulose, cellulose acetate, cellulose ether, được dùng để làm giảm độ nhớt của sơn có các nhựa này. Đặc biệt, nó thích hợp để sản xuất sơn mau khô vì có tốc độ bay hơi cao. Ngoài ra cũng dùng Acetone trong sản xuất sơn có hàm lượng chất rắn cao.
- Dung môi tẩy rửa và khử nước cho các thành phần điện tử.
- Đồng dung môi cho neoprene (cao su tổng hợp), cho acrylic và nitrocellulose.
- Mực in mau khô
- Dung môi tẩy trong tẩy rửa khô.