CHUYÊN NGÀNH CAO SU

CHUYÊN NGÀNH CAO SU

Hiển thị

10:28 - 13/09/2019

BỘT KẼM STEARATE

Kẽm Stearate - Zn (C17H35COO)2  là dạng bột màu trắng.

Xem thêm

10:43 - 19/02/2019

SỰ OXY HÓA VẬT LIỆU ĐÀN HỒI

Vật liệu đàn hồi, giống như hầu hết các vật liệu khác, chịu sự oxy hóa của không...

Xem thêm

11:49 - 17/12/2018

TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU ĐÀN HỒI

So với kim loại, tính chất vật lý của vật liệu đàn hồi thể hiện theo một cách...

Xem thêm

09:18 - 19/11/2018

TĂNG ĐỘ BỀN XÉ CỦA CAO SU LƯU HÓA

Tính kháng xé là một trong những đặc tính quan trọng của sản phẩm cao su kỹ thuật....

Xem thêm

10:21 - 21/06/2018

CAO SU BLEND - TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Ở VIỆT...

Cao su thiên nhiên  (CSTN) là hợp chất cao phân tử trong nhựa cây cao su (Hevea Brasiliensis),...

Xem thêm

13:54 - 26/04/2018

TĂNG ĐỘ BỀN KÉO CỦA CAO SU LƯU HÓA

Trong công nghiệp cao su, giá trị độ bền kéo cuối cùng của cao su lưu hóa được xem...

Xem thêm

13:36 - 26/04/2018

MỘT SỐ CHẤT XÚC TIẾN THƯỜNG DÙNG TRONG SẢN XUẤT CAO...

Chất xúc tiến là chất hữu cơ có tác dụng tăng tốc độ lưu hóa cao su và được...

Xem thêm

11:11 - 26/04/2018

QUY TRÌNH TÁI CHẾ CAO SU TỪ LỐP XE PHẾ THẢI

Nhiều công  trình nghiên cứu chỉ ra rằng, cao su phế thải đã được tái chế, sử...

Xem thêm