NHỰA CHO MỰC IN

Hóa chất Vinnol H15/45M

Tên sản phẩm

Hóa chất Vinnol H15/45M

Xuất xứ

Đức

Bao gói

25Kg/bao

Giới thiệu sản phẩm

Nhựa Vinnol cho sản xuất mực in.

>> Nhận tư vấn về các giải pháp kỹ thuật tối ưu nhất khi thi công sản phẩm <<

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/48A

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/48 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 16 %

Trong thành phần có khoảng 1.8% theo khối lượng các nhóm hydroxyl

Acrylic axit ester về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

>> Nhận tư vấn các giải pháp phù hợp nhất trong khi thi công sản phẩm <<

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/40A

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/40 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 16 % Acrylic axit ester về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 22/48A

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 22/48 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 75% vinyl chloride và 25 % carbon acid ester

Trong thành phần có khoảng 1.8% theo khối lượng các nhóm hydroxyl

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/45 M

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/45 M

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer của vinyl chloride, vinyl acetate và thêm một phần acid carboxylic với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 15 % vinyl acetate và 1% dicarboxylic acid về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 15/45M

Tên sản phẩm:

VINNOL  H15/45 M

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Là một Terpolymer của vinyl chloride, vinyl acetate và thêm một phần acid carboxylic với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 15 % vinyl acetate và 1% dicarboxylic acid về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 40/60

Tên sản phẩm:

VINNOL  H 40/60

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 61% vinyl chloride và 39% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 40/50

Tên sản phẩm:

VINNOL  H 40/50

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 63% vinyl chloride và 37% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 40/43

Tên sản phẩm:

VINNOL  H 40/43

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 66% vinyl chloride và 34% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/45

Tên sản phẩm:

VINNOL E 15/45

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 85% vinyl chloride và 15% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in