CAO LANH NUNG BỘT ĐỘN CHO SƠN

Tên sản phẩm: Cao lanh nung
Xuất xứ:Phú Thọ
Bao gói:25kg/bao
Giới thiệu:Cao lanh nung