THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hiển thị

09:44 - 19/10/2023

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG SƠN,...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG SƠN, NHỰA, CAO SU

Xem thêm

15:48 - 30/05/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TELESALES MẢNG CAO SU, NHỰA TẠI HỒ...

Mega Việt Nam tuyển dụng nhân viên Telesales mảng cao su, nhựa (Khu vực HCM và Hà Nội).

Xem thêm

15:42 - 30/05/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KINH DOANH LÀM VIỆC TẠI...

Mega Việt Nam tuyển dụng vị trí Phó phòng Kinh Doanh làm việc tại TP. Hà Nội.

Xem thêm

15:09 - 30/05/2022

MEGA VIỆT NAM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG SƠN,...

Mega Việt Nam tuyển dụng 04 Nhân viên Kinh doanh mảng hóa chất sơn, nhựa, cao su (làm việc tại...

Xem thêm

09:53 - 17/11/2021

Tuyển dụng: NV KINH DOANH TẠI HN + HCM

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Mega Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh làm việc tại...

Xem thêm

14:56 - 05/11/2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

Mega Việt Nam tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán làm việc tại Hà Nội. 

Xem thêm

14:11 - 05/11/2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - LEADER PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Mega Việt Nam tuyển dụng vị trí Leader Phòng Hành chính Nhân sự làm việc tại...

Xem thêm

13:53 - 05/11/2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN TELESALES 

Mega Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên Telesales làm

Xem thêm

13:26 - 05/11/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - ADMIN SALES

Mega Việt Nam tuyển dụng vị trí Admin Sales làm việc tại Hà Nội.

Xem thêm