NHỰA EPOXY D.E.R 671 CHO SƠN

Tên sản phẩm: EPOXY D.E.R 671
Xuất xứ:Xuất xứ: Mỹ (DOW)
Bao gói:220 kg/phi.
Giới thiệu:EPOXY D.E.R 671

NHỰA EPOXY JRE 187 CHO SƠN

Tên sản phẩm:

Epoxy JRE-187

Xuất xứ:

Jeil (Hàn Quốc)

Bao gói:

220 kg/phuy

Giới thiệu:

Nhựa epoxy 100%

NHỰA EPOXY JRE 475X75 CHO SƠN

Tên sản phẩm:

Nhựa epoxy JRE475X75

Xuất xứ:

Jeil (Hàn Quốc)

Bao gói:

220kg/phuy

Giới thiệu:

Nhựa 75% cho sơn epoxy

 

NHỰA EPOXY D.E.R 331 CHO SƠN

Tên sản phẩm: EPOXY D.E.R 331
Xuất xứ:Mỹ (DOW)
Bao gói:240 kg/phuy
Giới thiệu:EPOXY D.E.R 331