Nhựa cho sơn chống cháy

NHỰA CHO SƠN CHỐNG CHÁY VINAPASS EZ 3112

Tên sản phẩm:

VINAPASS EZ 3112

Xuất xứ:

Wacker/ Đức

Bao gói:

150kg.phuy

Giới thiệu:

VINNAPAS® EZ 3112 là chất phân tán ổn định keo bảo vệ của chất tạo bọt vinyl axetat, etylen và vinyl ester.

VINNAPAS® EZ 3112 không chứa hợp chất chứa alkyl phenol ethoxylate (APEO)