Than đen N774

Tên sản phẩm

Than đen N774

Xuất xứ

TQ

Bao gói

20kg/ bao

Giới thiệu sản phẩm

Chất độn gia cường

THAN ĐEN CARBON CÁC LOẠI

Tên sản phẩm:

Carbon black N330, N660, N774, N990

Xuất xứ:

Trung Quốc

Bao gói:

20kg, 500kg, 1000kg

Giới thiệu:

Dạng hạt, màu đen