Chất phòng lão

CHẤT PHÒNG LÃO TMQ (RD) CHO CAO SU

Tên sản phẩm:

Phòng lão TMQ(RD) 

Xuất xứ:

Trung Quốc

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Phòng lão TMQ (tên hóa học đầy đủ là 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline ) là chất phòng lão amin thơm bậc hai.