Chất phòng lão

PHÒNG LÃO BHT

Tên sản phẩm

PHÒNG LÃO BHT

Xuất xứ

Trung Quốc

Bao gói

25

Giới thiệu sản phẩm

chất phòng lão cho cao sự nhiên, cao su latex

CHẤT PHÒNG LÃO TMQ (RD) CHO CAO SU

Tên sản phẩm:

Phòng lão TMQ(RD) 

Xuất xứ:

Trung Quốc

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Phòng lão TMQ (tên hóa học đầy đủ là 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline ) là chất phòng lão amin thơm bậc hai.