CAO SU TỔNG HỢP BR01

Tên sản phẩm:

Cao su tổng hợp BR01

Xuất xứ:

Kumho Hàn Quốc

Bao gói:

35 kg/Bánh

Giới thiệu:

Cao su tổng hợp KBR01 của Kumho Hàn Quốc