Xúc tiến lưu hóa

XÚC TIẾN ZDEC

Tên sản phẩm

XÚC TIẾN ZDC(ZDEC,EZ)

Xuất xứ

Trung Quốc

Bao gói

25kg

Giới thiệu sản phẩm

Zinc diethyl dithiocarbamate.

Xúc tiến lưu hóa cao su Latex.

>> Liên hệ để nhận tư vấn các giải pháp kỹ thuật khi thi công sản phẩm <<

XÚC TIẾN ZMBT(MZ)

Tên sản phẩm

XÚC TIẾN ZMBT(MZ)

Xuất xứ

Trung Quốc

Bao gói

25kg

Giới thiệu sản phẩm

Zinc-2-Mercaptobenzothiazole

Xúc tiến lưu hóa cao su Latex.

CHẤT XÚC TIẾN CAO SU MBTS (DM)

Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su DM
Xuất xứ:Sunsine (Trung Quốc)
Bao gói:25kg/bao
Giới thiệu:Tên hóa học: Dibenzothiazole disulfide
CTPT: C14H8N2S4
Khối lượng phân tử: 332.50

CHẤT XÚC TIẾN CAO SU MBT (M)

Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su MBT
Xuất xứ:PUYANG WILLING (Trung Quốc)
Bao gói:25kg/bao.
Giới thiệu:Tên hóa học: 2-Mercaptobenzothiazole.
CTPT: C7H5NS2
Khối lượng phân tử: 167.26

CHẤT XÚC TIẾN CAO SU CBS (CZ)

Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su CZ
Xuất xứ:PUYANG WILLING (Trung Quốc)
Bao gói:25kg/bao.
Giới thiệu:Tên hóa học: N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide
CTPT: C13H16N2S2
Khối lượng phân tử: 264.4

CHẤT XÚC TIẾN CAO SU DPG (D)

Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su DPG
Xuất xứ:PUYANG WILLING (Trung Quốc)
Bao gói:25kg/bao.
Giới thiệu:Tên hóa học: Diphenyl guanidine.
CTPT: C13H13N3
Khối lượng phân tử: 211.27