Dung môi cho sơn UV

DUNG MÔI HEA

Tên sản phẩm

Dung môi HEA

Xuất xứ

Trung Quốc

Bao gói

200 kg/ Phuy

Đặc tính

Cảm quan : Chất lỏng trong suốt

Màu: max 30

Độ nhớt (tại 25 oC): 5-18 cps

Chỉ số khúc xạ: 1.45 tại 25 ℃

Tg: 60 ℃ by DSC

>> Xem thêm các loại hóa chất ngành sơn tốt nhất hiện nay trên thị trường <<

DUNG MÔI TPGDA

Tên sản phẩm

Dung môi TPGDA

Xuất xứ

Trung Quốc

Bao gói

220 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer TPGDA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi nhanh, thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in

>> Xem thêm các loại dung môi cho sơn UV tốt nhất hiện nay trên thị trường <<

DUNG MÔI HDDA

Tên sản phẩm

Dung môi HDDA

Xuất xứ

Trung Quốc

Bao gói

220 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer HDDA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi thấp, thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in, chất kết dính

>> Xem ngay các loại hóa chất ngành sơn tốt nhất hiện nay trên thị trường <<

DUNG MÔI DPGDA

Tên sản phẩm

Dung môi DPGDA

Xuất xứ

Trung Quốc

Bao gói

200 kg/phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer DPGDA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi thấp, Tg cao , thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in, chất kết dính

>> Xem thêm các loại dung môi cho sơn tốt nhất hiện nay trên thị trường <<

MONOMER HDDA

Tên sản phẩm

Monomer HDDA

Xuất xứ

Mega VN

Bao gói

200 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer HDDA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi thấp, thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in, chất kết dính

>> Nhận tư vấn về nguyên vật liệu và chuyển giao công nghệ sản xuất ngành sơn <<

MONOMER DPGDA

Tên sản phẩm

MONOMER DPGDA

Xuất xứ

Mega VN

Bao gói

200 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer DPGDA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi thấp, Tg cao , thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in, chất kết dính

>> Nhận tư vấn về nguyên vật liệu và chuyển giao công nghệ sản xuất ngành sơn <<

MONOMER TPGDA

Tên sản phẩm

MONOMER TPGDA

Xuất xứ

Mega VN

Bao gói

200 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer TPGDA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi nhanh, đóng rắn nhanh, thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in

>> Nhận tư vấn về nguyên vật liệu và chuyển giao công nghệ sản xuất ngành sơn <<

MONOMER TMPTA

Tên sản phẩm

Monomer TMPTA

Xuất xứ

Mega VN

Bao gói

200 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer TMPTA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi nhanh, đóng rắn nhanh, thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in.

>> Nhận tư vấn về nguyên vật liệu và chuyển giao công nghệ sản xuất ngành sơn <<