Dung môi cho sơn UV

MONOMER HDDA

Tên sản phẩm

Monomer HDDA

Xuất xứ

Mega VN

Bao gói

200 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer HDDA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi thấp, thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in, chất kết dính

>> Nhận tư vấn về nguyên vật liệu và chuyển giao công nghệ sản xuất ngành sơn <<

MONOMER DPGDA

Tên sản phẩm

MONOMER DPGDA

Xuất xứ

Mega VN

Bao gói

200 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer DPGDA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi thấp, Tg cao , thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in, chất kết dính

>> Nhận tư vấn về nguyên vật liệu và chuyển giao công nghệ sản xuất ngành sơn <<

MONOMER TPGDA

Tên sản phẩm

MONOMER TPGDA

Xuất xứ

Mega VN

Bao gói

200 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer TPGDA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi nhanh, đóng rắn nhanh, thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in

>> Nhận tư vấn về nguyên vật liệu và chuyển giao công nghệ sản xuất ngành sơn <<

MONOMER TMPTA

Tên sản phẩm

Monomer TMPTA

Xuất xứ

Mega VN

Bao gói

200 kg/ Phuy

Giới thiệu sản phẩm

Monomer TMPTA là dung môi pha loãng cho sơn UV, tốc độ bay hơi nhanh, đóng rắn nhanh, thích hợp cho sơn UV trên gỗ, nhựa, mực in.

>> Nhận tư vấn về nguyên vật liệu và chuyển giao công nghệ sản xuất ngành sơn <<

//