HÓA CHẤT NGÀNH MỰC IN

Công ty TNHH Hóa chất Mega Việt Nam chúng tôi là Công ty chuyên kinh doanh các loại hóa chất ngành cao su, hóa chất ngành nhựa, hóa chất ngành mực in, hóa chất ngành sơn, hóa chất composite, hóa chất tẩy rửa và  keo dán các loại...

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MEGA VIỆT NAM

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/48A

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/48 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 16 %

Trong thành phần có khoảng 1.8% theo khối lượng các nhóm hydroxyl

Acrylic axit ester về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHÔM HYDROXYT SIÊU MỊN

Tên sản phẩm:

Aluminum Hydroxyt siêu mịn

Xuất xứ:

Trung Quốc

Bao gói:

25kg/bao

Giới thiệu:

Hydroxyt nhôm siêu mịn được tạo ra từ dung dịch natri aluminat tinh khiết cao bởi quá trình kết tủa, với các đặc tính của kích thước hạt mịn, độ trắng và độ tinh khiết cao

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/40A

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/40 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 16 % Acrylic axit ester về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 22/48A

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 22/48 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 75% vinyl chloride và 25 % carbon acid ester

Trong thành phần có khoảng 1.8% theo khối lượng các nhóm hydroxyl

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/45 M

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/45 M

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer của vinyl chloride, vinyl acetate và thêm một phần acid carboxylic với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 15 % vinyl acetate và 1% dicarboxylic acid về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 15/45M

Tên sản phẩm:

VINNOL  H15/45 M

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Là một Terpolymer của vinyl chloride, vinyl acetate và thêm một phần acid carboxylic với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 15 % vinyl acetate và 1% dicarboxylic acid về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 40/60

Tên sản phẩm:

VINNOL  H 40/60

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 61% vinyl chloride và 39% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 40/50

Tên sản phẩm:

VINNOL  H 40/50

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 63% vinyl chloride và 37% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 40/43

Tên sản phẩm:

VINNOL  H 40/43

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 66% vinyl chloride và 34% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/45

Tên sản phẩm:

VINNOL E 15/45

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 85% vinyl chloride và 15% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in