HÓA CHẤT NGÀNH MỰC IN

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Mega Việt Nam (Mega Vietnam Business) chuyên kinh doanh các loại hóa chất ngành cao suhóa chất ngành nhựahóa chất ngành mực inhóa chất ngành sơnhóa chất composite,… cung cấp một số loại sơn UV và keo thành phẩm, cũng như cung cấp một số hóa chất công nghiệp khác...

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MEGA VIỆT NAM

Hóa chất Vinnol H15/45M

Tên sản phẩm

Hóa chất Vinnol H15/45M

Xuất xứ

Đức

Bao gói

25Kg/bao

Giới thiệu sản phẩm

Nhựa Vinnol cho sản xuất mực in.

>> Nhận tư vấn về các giải pháp kỹ thuật tối ưu nhất khi thi công sản phẩm <<

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/48A

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/48 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 16 %

Trong thành phần có khoảng 1.8% theo khối lượng các nhóm hydroxyl

Acrylic axit ester về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

>> Nhận tư vấn các giải pháp phù hợp nhất trong khi thi công sản phẩm <<

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/40A

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/40 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 16 % Acrylic axit ester về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 22/48A

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 22/48 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 75% vinyl chloride và 25 % carbon acid ester

Trong thành phần có khoảng 1.8% theo khối lượng các nhóm hydroxyl

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/45 M

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/45 M

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer của vinyl chloride, vinyl acetate và thêm một phần acid carboxylic với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 15 % vinyl acetate và 1% dicarboxylic acid về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 15/45M

Tên sản phẩm:

VINNOL  H15/45 M

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Là một Terpolymer của vinyl chloride, vinyl acetate và thêm một phần acid carboxylic với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 15 % vinyl acetate và 1% dicarboxylic acid về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 40/60

Tên sản phẩm:

VINNOL  H 40/60

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 61% vinyl chloride và 39% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 40/50

Tên sản phẩm:

VINNOL  H 40/50

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 63% vinyl chloride và 37% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 40/43

Tên sản phẩm:

VINNOL  H 40/43

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 66% vinyl chloride và 34% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/45

Tên sản phẩm:

VINNOL E 15/45

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 85% vinyl chloride và 15% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in