CAO SU EPDM TÁI SINH

Tên sản phẩm: Cao su EPDM tái sinh
Xuất xứ:Trung Quốc
Bao gói:20kg/ bánh
Giới thiệu:Cao su EPDM tái sinh xuất xứ Trung Quốc

CAO SU TÁI SINH 11MPA

Tên sản phẩm: Cao su tái sinh 11 MPa
Xuất xứ:Trung Quốc
Bao gói:20kg/ bánh
Giới thiệu:Là cao su tái sinh được tái chế từ bột lốp cao su oto tải.

CAO SU TÁI SINH 7MPA

Tên sản phẩm: Cao su tái sinh 7MPa
Xuất xứ:Trung Quốc
Bao gói:20kg/ bánh
Giới thiệu:Là cao su tái sinh được tái chế từ bột lốp cao su oto tải.