CAO SU TỔNG HỢP SBR 1712

Tên sản phẩm:

Cao su tổng hợp SBR 1712

Xuất xứ:

Kumho Hàn Quốc

Bao gói:

35 kg/bánh

Giới thiệu:

Là cao su tổng hợp styrene butadiene rubber

CAO SU TỔNG HỢP SBR 1502

Tên sản phẩm: Cao su tổng hợp SBR 1502
Xuất xứ:Hàn Quốc
Bao gói:35kg/ bánh
Giới thiệu:Cao su tổng hợp SBR 1502 của Kumho Hàn Quốc