Nhựa nhiệt dẻo acrylic (TPA)

NHỰA NHIỆT DẺO MEGACRYL X58

Xuất xứ

Đài Loan

Bao gói

200kg/ phuy

Giới thiệu sản phẩm

Nhựa Thermoplastic Acrylic dùng trong sơn giao thông, sơn 1k trên nhựa, kim loại, sơn chống cháy

>> Nhận tư vấn các giải pháp phù hợp nhất trong khi thi công sả phẩm <<

NHỰA THERMOPLASTIC ACRYLIC ETERAC 7109-X-50

Tên sản phẩm

Eterac 7109-X-50

Xuất xứ

Eternal (Đài Loan/Malaysia)

Bao gói

200kg/ phuy.

Giới thiệu:

Nhựa thermoplastic Acrylic, phân tán màu tốt, bền thời tiết, bền kiềm

>> Nhận tư vấn giải pháp kỹ thuật khi thi công sản phẩm <<

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7132-M-50 CHO SƠN

Tên sản phẩm: Eterac 7132-M-50
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa nhiệt dẻo Acrylic Eterac 7132-M-50

 

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7121-M-50 CHO SƠN

Tên sản phẩm: Eterac 7121-M-50
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa nhiệt dẻo Acrylic Eterac 7121-M-50

 

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7626-1 CHO SƠN

Tên sản phẩm: ETERAC 7626-1
Xuất xứ:Etenal/Taiwan
Bao gói:200 kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa ETERAC 7626-1

 

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7117-TS-45 CHO SƠN

Tên sản phẩm: ETERAC 7117-TS-45
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200 kg/phuy
Giới thiệu:ETERAC 7117-TS-45 (Nhựa Acrylic nhiệt dẻo 45%)

 

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7119-X-50 CHO SƠN

Tên sản phẩm: ETERAC 7119-X-50
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200 kg/phuy.
Giới thiệu:Nhựa ETERAC 7119-TB-50

 

NHỰA NHIỆT DẺO ACRYLIC BR116 CHO SƠN

Tên sản phẩm: BR116
Xuất xứ:Misubishi (Japan)
Bao gói:25 kg/bao.
Giới thiệu:BR116 (Nhựa Acrylic 100%)