CAO LANH NUNG BỘT ĐỘN CHO SƠN

CAO LANH NUNG BỘT ĐỘN CHO SƠN

  • MEGA0001325
Tên sản phẩm: Cao lanh nung
Xuất xứ:Phú Thọ
Bao gói:25kg/bao
Giới thiệu:Cao lanh nung
Đặc tính:

- Là bột mịn màu trắng.
- SiO2 : 56.3%, Al2O3 : 40.70%, TiO≤ 0.1%, MgO ≤ 0.05%, CaO  ≤ 0.01%, Na2O ≤ 0.09%, K2O  ≤ 1.15%,

- Độ ẩm tối đa: 2%

- Độ trắng: +90%

- Cỡ hạt: 10 µm
Ứng dụng:- Bột độn trong sơn, cao su, giấy, gốm sứ, nhựa…