CAO SU SILICON CENUSIL R140-R170

CAO SU SILICON CENUSIL R140-R170

  • MEGA0002160

Tên sản phẩm:

Cao su silicon Cenusil 130->R170

Xuất xứ:

Wacker – Đức

Bao gói:

20 kg/thùng.

Giới thiệu:

Cao su silicon Cenusil của Wacker – Đức

Đặc tính:

- Chất rắn, trong suốt.

- Trọng lượng riêng : 1.11-1.23 g/cm3.

- Độ cứng 30-80 shore A.

- Tính dẻo tốt, chịu nén ép kém, tính đàn hồi cao. Dễ trộn màu, gia công dễ dàng.
Ứng dụng:Sử dụng cho ngành cao su chịu nhiệt độ cao.