CAO SU TỔNG HỢP SBR 1712

CAO SU TỔNG HỢP SBR 1712

  • MEGA0002150

Tên sản phẩm:

Cao su tổng hợp SBR 1712

Xuất xứ:

Kumho Hàn Quốc

Bao gói:

35 kg/bánh

Giới thiệu:

Là cao su tổng hợp styrene butadiene rubber

Đặc tính:

Bound styrene (%):  22.5-24.5

Oil content (%):  25.8-28.8

Volatile matter content (%):  Max 0.5

Ash content (%):  Max 0.8

Organic acid (%):  3.9-5.7

Tensile strength (kg/cm2):  215

Elongation (%):  500

300% modulus (kg/cm2):  95
Ứng dụng:Cao su tổng hợp 1712 được sử dụng làm lốp xe, hàng cao su kỹ thuật chất lượng cao, sản phẩm cao su đúc và ép đùn.