CAO SU TỰ NHIÊN SVR 3L

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 3L

  • MEGA0001752

Tên sản phẩm:

Xuất xứ:

Bao gói:

Giới thiệu:

Cao su tự nhiên SVR 3L

Việt Nam

33.33kg/ bánh

Là cao su sản xuất từ mủ nước cây cao su

Đặc tính:

- Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m: ≤ 0,03

- Hàm lượng tro, % m/m: ≤ 0,50

- Hàm lượng nitơ, % m/m: ≤ 0,60

- Hàm lượng chất bay hơi, % m/m: ≤  0,80

- Độ dẻo đầu ( Po ): ≥35

- Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ): ≥  60

- Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn: ≤  6
Ứng dụng:Ứng dụng cho những sản phẩm đòi hỏi tính đàn hồi cao, chịu mài mòn cao, độ bền cao như lốp xe ô tô ,dây đai , cáp dây điện, ...
//