CHẤT LƯU HÓA DTDM CHO CAO SU

CHẤT LƯU HÓA DTDM CHO CAO SU

  • MEGA0001315
Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su DTDM
Xuất xứ:PUYANG WILLING (Trung Quốc)
Bao gói: 
Giới thiệu:Tên hóa học: 4,4- Dithiodimorpholine.
CTPT: C8H16N2O2S2
Khối lượng phân tử: 236.4
Đặc tính:- Hạt màu trắng.
- Tỉ trong 1.32-1.38.
- Tan trong benzene,CCl4, aceton và xăng. Không tan trong ancol, diethyl eter và nước. Phân hủy trong acid hoặc kiềm. Ổn định tại nhiệt độ phòng. Không độc , mùi cá, nhạy cảm với da.
Ứng dụng: Lưu huỳnh phụ trợ là tác nhân làm cho quá trình lưu hóa đạt hiệu quả.Chịu nhiệt, có thể tái lưu hóa, chống lão hóa trong NR và cao su tổng hợp. Tốc độ chậm hơn khi sử dụng riêng. Tốc độ lưu hóa thấp hơn nữa khi sử dụng chất xúc tiến khác.