CHẤT XÚC TIẾN CAO SU MBTS (DM)

CHẤT XÚC TIẾN CAO SU MBTS (DM)

  • MEGA0002279
Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su DM
Xuất xứ:Sunsine (Trung Quốc)
Bao gói:25kg/bao
Giới thiệu:Tên hóa học: Dibenzothiazole disulfide
CTPT: C14H8N2S4
Khối lượng phân tử: 332.50
Đặc tính:- Hạt màu trắng xám hoặc màu vàng nhạt, mùi hắc, không độc.
- Tỷ trọng là 1,45-1,54.
- Hòa tan trong chloroform, một phần hòa tan trong benzen, ethanol, CCl4,không hòa tan trong xăng, nước và ethyl acetate.
Ứng dụng:Sử dụng lưu hóa cho NR và SR. Không nhuộm và không bị phai màu. Được sử dụng như là chất làm dẻo và chất ức chế trong cao su polychloroethylene. Thường làm chất xúc tiến thứ cấp cần thiết cho các polymer tổng hợp.