CHƯA ĐIỀU CHỈNH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MẶT HÀNG CAO SU

CHƯA ĐIỀU CHỈNH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MẶT HÀNG CAO SU

CHƯA ĐIỀU CHỈNH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MẶT HÀNG CAO SU

Bộ Tài chính vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi thông qua Văn phòng Chính phủ và Ban Dân nguyện về việc kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng cho mặt hàng cao su từ mức 5% hiện nay xuống còn 0%.

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM 2018 TĂNG MẠNH THEO NHU CẦU XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NHỰA DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG 12-15%
THỊ PHẦN XUẤT KHẨU CAO SU SANG TRUNG QUỐC CỦA VIỆT NAM GIẢM MẠNH
NGÀNH SƠN VÀ MỰC IN CÓ MỨC TĂNG TRƯỞNG NHANH
SẮP CÓ SÀN GIAO DỊCH NHỰA

Bộ Tài chính vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi thông qua Văn phòng Chính phủ và Ban Dân nguyện về việc kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng cho mặt hàng cao su từ mức 5% hiện nay xuống còn 0%.

Kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh dựa trên cơ sở rằng hiện nay, nguyên liệu đầu vào sản xuất là thu mua từ các nhà vườn nhỏ lẻ, là nguyên liệu thô thu mua từ vườn cây cao su; các công ty thu mua nguyên liệu về chỉ qua chọn lọc sơ chế, đóng gói theo định lượng rồi bán cho các đơn vị có nhu cầu sản xuất ra các thành phẩm cao su khác. Bên cạnh đó, các mặt hàng khác tương tự như cao su nguyên liệu sau sơ chế thì ngành sản xuất tiêu, điều, cà phê... hiện tại đã được áp dụng chính sách thuế GTGT không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hỗ trợ rất nhiều trong việc thu mua nông sản của nông dân.

Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế GTGT quy định 03 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế). Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hoá, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thông thường khác.

Do vậy, thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, sau sau Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Tây Ninh đã đề nghị xem xét điều chỉnh lại mức thuế suất thuế GTGT bằng 0% (hiện tại 5%) cho mặt hàng cao su nguyên liệu nhằm tạo động lực để các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng cao su nói riêng và ngành chế biến cao su nguyên liệu nói chung giảm thiểu được chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh với các nước khác cùng xuất khẩu cao su nguyên liệu, cũng như thu mua được nhiều hơn nữa mủ cao su giúp ổn định đời sống của nông dân trồng cao su, đóng góp cho ngành hàng cao su ngày càng phát triển bền vững.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế GTGT quy định 03 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế). Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hoá, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thông thường khác.

Chưa điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng mặt hàng cao suẢnh minh họa

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT có quy định về đối tượng không chịu thuế GTTG như sau: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT có quy định về đối tượng áp dụng thuế GTGT với thuế suất 5% gồm: Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, mủ cao su chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự trồng trọt bán ra và ở khâu nhập thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Doanh nghiệp, hợp tác xã mua mủ cao su chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Chính sách này áp dụng thống nhất đối với các sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu như tiêu, điều, cà phê... Mủ cao su sơ chế áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất hay kinh doanh thương mại.

Tại khoản 2, Điều 8 Luật Thuế GTGT có quy định áp dụng thuế suất 5% (là thuế suất ưu đãi so với mức thông thường là 10%) đối với mủ cao su sơ chế. Quy định này nhằm giúp doanh nghiệp sản xuất mủ cao su sơ chế được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của vật tư, hàng hóa phục vụ việc sản xuất mủ cao su sơ chế (máy móc, thiết bị, tài sản cố định, điện, nước, nguyên vật liệu...) thường có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Nếu áp dụng chính sách không phải kê khai tính nộp thuế đối với mủ cao su sơ chế thì phải chuyển mủ cao su sơ chế sang đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh nghiệp sản xuất mủ cao su sơ chế không được khấu trừ thuế hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào mà phải tính số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, vật tư, trang thiết bị và nguyên vật liệu vào chi phí sản xuất. Như vậy, sẽ làm tăng giá sản phẩm. Bên cạnh đó, mủ cao su sơ chế nhập khẩu không phải chịu thuế nên sẽ gây bất lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Xuất phát từ các lý do nêu trên, Bộ Tài chính cho rằng, chính sách thuế GTGT đối với mủ cao su chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường và mủ cao su sơ chế đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành.

----- Theo Tapchitaichinh.vn -----

>> Xem ngay các lọai hóa chất ngành cao su tốt nhất hiện nay <<

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Ban Biên tập Mega Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2-A2-IA20, KĐT Nam Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng,

P.Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Email: contact@megavietnam.vn

Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098

Website: megavietnam.vn

Hotline: 1800.577.728; Zalo: 0971.023.523