GÓC CHUYÊN SÂU

GÓC CHUYÊN SÂU

Hiển thị

15:59 - 02/07/2018

NHỰA ALKYD - PHÂN LOẠI, TÍNH CHẤT, SẢN XUẤT

Nhựa Alkyd là loại Ester phân tử lượng thấp, đuợc tạo thành khi các rượu (Alcohol) đa chức...

Xem thêm

15:25 - 02/07/2018

NHỰA SILICON (POLYME CƠ-SILIC)

Hợp chất cơ-silic (Silicon) được nghiên cứu từ năm 1828 do BERZELINS khởi đầu và đựợc tiếp nối...

Xem thêm

10:21 - 21/06/2018

CAO SU BLEND - TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Ở VIỆT...

Cao su thiên nhiên  (CSTN) là hợp chất cao phân tử trong nhựa cây cao su (Hevea Brasiliensis),...

Xem thêm

14:25 - 26/04/2018

TÌM HIỂU VỀ SƠN SẤY MELAMIN (PHẦN 2)

Sơn alkyd melamin là hệ sơn trên cơ sở sự phối trộn giữa hai loại chất tạo màng là nhựa...

Xem thêm

14:05 - 26/04/2018

GIỚI THIỆU VỀ SƠN SẤY MELAMIN (PHẦN 1)

Để làm sơn sấy Melamine có thể phối trộn các loại nhựa khác nhau như nhựa Alkyd, nhựa...

Xem thêm

13:54 - 26/04/2018

TĂNG ĐỘ BỀN KÉO CỦA CAO SU LƯU HÓA

Trong công nghiệp cao su, giá trị độ bền kéo cuối cùng của cao su lưu hóa được xem...

Xem thêm

13:48 - 26/04/2018

NHỮNG LỖI CƠ BẢN KHI SẢN XUẤT NHỰA COMPOSITE

Trong quá trình gia công chế tạo vật liệu composite chúng ta hay gặp các hiện tượng nứt...

Xem thêm

13:36 - 26/04/2018

MỘT SỐ CHẤT XÚC TIẾN THƯỜNG DÙNG TRONG SẢN XUẤT CAO...

Chất xúc tiến là chất hữu cơ có tác dụng tăng tốc độ lưu hóa cao su và được...

Xem thêm