CUPROUS OXIDE PHỤ GIA CHỐNG HÀ SƠN TÀU BIỂN

CUPROUS OXIDE PHỤ GIA CHỐNG HÀ SƠN TÀU BIỂN

  • MEGA0001374
Tên sản phẩm: Cuprous oxide (Cu2O)
Xuất xứ:Trung Quốc (Sinobio)
Bao gói:25kg/bao
Giới thiệu:Cuprous oxide (Cu2O) là phụ gia chống hà cho sơn tầu biển.

 

Đặc tính: - Làm dạng bột màu đỏ, tương thích tốt và thân thiện với môi trường, 
- Hàm lượng Cu : ≥87 %
- Hàm lượng Chloride (Cl): ≤0.5%
- Hàm lượng SO4: ≤0.5%
- Hàm lượng nước ≤0.5% 
- Các kim loại khác: ≤0.5%
 
Ứng dụng: Phụ gia chống hà trong hóa chất ngành sơn tàu biển, làm màu trong công nghiệp gốm, men, thủy tinh.
//