ĐÓNG RẮN CHO SƠN CORONATE 2604

ĐÓNG RẮN CHO SƠN CORONATE 2604

  • MEGA0002130

Tên sản phẩm:

Coronate 2604

Xuất xứ:

Tosoh (Nhật)

Bao gói:

200 kg

Giới thiệu:

Đóng rắn TDI 60% (Butyl Acetate) chống ngả vàng

Đặc tính

Chất lỏng màu vàng nhạt

Chỉ số NCO: 10.7 %

Hàm rắn: 60 %

Độ nhớt ( mm2/s at 25°C ): 570

Dung môi : Butyl Acetate

Ứng dụng

Đóng rắn khô nhanh có khả năng chịu UV cho sơn PU 2K