ĐÓNG RẮN TDI CORONATE LS

ĐÓNG RẮN TDI CORONATE LS

  • MEGA0001741

Tên sản phẩm:

Coronate LS

Xuất xứ:

Tosoh(Nhật)

Bao gói:

240 kg/phuy

Giới thiệu:

Đóng rắn TDI 75% (Toluen diisocyanate)

Đặc tính:

- Màu vàng nhạt

- Chỉ số NCO: 12.7 – 13.7

- Hàm rắn: 74-76 %

- Độ nhớt (Gardner): W-Y

- Độ màu ( APHA No. ) < 80

- Trọng lượng riêng ( 25oC)
Ứng dụng:Đóng rắn cho sơn PU 2 thành phần (2K)