HÓA CHẤT LƯU HUỲNH CHO CAO SU

HÓA CHẤT LƯU HUỲNH CHO CAO SU

  • MEGA0001313

Tên sản phẩm: 

Lưu huỳnh (Sulfur)

Xuất xứ:

Hàn Quốc.

Bao gói:

25 kg/bao .

Giới thiệu:

- Lưu huỳnh có hai dạng kết tinh cơ bản là lưu huỳnh dạng xiên đơn và lưu huỳnh dạng hình thoi. 
- Tốc độ chuyển hóa phụ thuộc vào nhiệt độ.
- Độ tan của lưu huỳnh trong cao su sẽ tăng lên khi nhiệt độ tăng.

Đặc tính:

- Hàm lượng S : 99 %
- Độ ẩm: 0.05 max (%)
- Hàm lượng tro: 0.02 max (%)
-Nhiệt độ sôi: 114~122 oC

Ứng dụng:

chất lưu hóa cho cao su silicon