KẼM STEARATE PHỤ GIA SƠN GỖ

KẼM STEARATE PHỤ GIA SƠN GỖ

  • MEGA0001146
Tên sản phẩm: Kẽm Stearate
Xuất xứ:Trung Quốc (Belike)
Bao gói:15kg/bao
Giới thiệu:Kẽm Stearate

 

Đặc tính: - Làm dạng bột màu trắng
- Hàm lượng kẽm 6.02%
- Free acid : 0.5%
- Độ ẩm: 0.43%
- Kích thước 200 mesh. 98% lọt sàng
- Mật độ (g/L) : 330
 
Ứng dụng: Kẽm srearate phụ gia trợ gia công trong ngành sơn gỗ