KEO DÁN NÓNG MEGUM 128

KEO DÁN NÓNG MEGUM 128

  • MEGA0002141
Tên sản phẩm: Keo dán nóng cao su- Megum 128
Xuất xứ:Pháp
Bao gói:5kg/ hộp
Giới thiệu:Chất lỏng màu đen, dạng keo
Đặc tính:

- Hàm lượng chất rắn không bay hơi theo trọng lượng : 24-28%

- Độ nhớt: 140-280 mPa.s (cP)

- Mật độ màng khô: 1.64 g/cm3     

- Điểm sáng ( bắt lửa) : +26°C/79°F

Ứng dụng: Tăng khả năng bám dính giữa cao su và các vật liệu thép, gang, vải… sau khi lưu hóa.