NHỰA CHO SƠN ACRYLIC POLYOL ETERAC 7328-S-50

NHỰA CHO SƠN ACRYLIC POLYOL ETERAC 7328-S-50

  • MEGA0001489

Tên sản phẩm

Eterac 7328-S-50

Xuất xứ

Eternal (Đài Loan/Malaysia)

Bao gói

200kg/ phuy.

Giới thiệu:

Sử dụng cho sơn mờ acrylic 2K

Đặc tính

Là nhựa Acrylic 2k đóng rắn với Polisocyanate ở nhiệt độ thường.

Khô nhanh

Kết hợp tốt với CAB, NC.

Độ bền cao

Bám dính tốt

Hàm rắn 50 ±1

Độ nhớt (Gardner 25oC): Z-Z2

Chỉ số axit (mg KOH/g, solid): 66 ±5

Độ màu: 1 (Gardner 25oC), 

Dung môi hòa tan Toluen/Nbutyl Acetate

Ứng dụng

Sử dụng trong sơn gỗ mờ