NHỰA ETERAC 7203- X-60 NHIỆT DẺO CHO SƠN SẤY

NHỰA ETERAC 7203- X-60 NHIỆT DẺO CHO SƠN SẤY

  • MEGA0002139
Tên sản phẩm: Eterac 7203- X-60
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa nhiệt dẻo acrylic 60% Eterac 7203- X-60

 

  Đặc tính: - Là nhựa nhiệt dẻo acrylic 60%
- Kháng hóa chất, kháng dung môi và tính chất vật lý tốt.
- Độ nhớt 25oC : W-Y (Gardner).
- Hàm lượng rắn: 60%, Dung môi hòa tan là Xylene
 
  Ứng dụng: - Sử dụng trong sơn sấy.