NHỰA ETERAC 7226-1-B-60 CHO SƠN SẤY MELAMIN

NHỰA ETERAC 7226-1-B-60 CHO SƠN SẤY MELAMIN

  • MEGA0002135
Tên sản phẩm: Nhựa nhiệt rắn Eterac 7226-1-B-60
Xuất xứ:Eternal (Taiwan)
Bao gói:200kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa nhiệt rắn Eterac 7226-1-B-60

 

Đặc tính:

 - Là nhựa acrylic nhiệt rắn 60%
- Chịu hóa chất tốt, độ bền cao, có độ cứng, độ bóng cao, kháng muối.
- Chịu được nhiệt độ 120-150oC trong 20 phút
- Độ nhớt (Gardner 25oC): Z5-Z7, độ nhớt (APHA 25oC) ≤150
- Chỉ số axit (mg KOH/g, solid): 95-115
- Độ màu: 1 (Gardner 25oC), 
- Dung môi hòa tan Xylen/BCS
 
Ứng dụng: - Sử dụng trong sơn sấy melamin, lớp phủ kim loại