NHỰA ETERAC 7262-4M-70 CHO SƠN SẤY MELAMIN

NHỰA ETERAC 7262-4M-70 CHO SƠN SẤY MELAMIN

  • MEGA0002138
Tên sản phẩm: Nhựa nhiệt rắn acrylic 70% Eterac 7262-M-70
Xuất xứ:Eternal (Taiwan)
Bao gói:200kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa nhiệt rắn acrylic 70% Eterac 7262-M-70

 

Đặc tính:- Là nhựa nhiệt rắn acrylic 70%
- Kháng hóa chất, hàm rắn cao,độ bền cao, kháng thời tiết.
- Chịu nhiệt độ 150oC trong 30 phút
- Chỉ số axit (mg KOH/g, solid): 7-13
- Độ nhớt 25oC : Z3-Z5 (Gardner).
- Dung môi hòa tan là Solvent 100.
- Màu sắc (Gardner 25oC): 1max
Ứng dụng:- Sử dụng trong sơn sấy melamin, lớp phủ kim loại