NHỰA ETERAC 7303-X-63 CHO SƠN

NHỰA ETERAC 7303-X-63 CHO SƠN

  • MEGA0002146
Tên sản phẩm: ETERAC 7303-X-63
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200 kg/phuy.
Giới thiệu:Là nhựa Acrylic Polyol 63%
Khô nhanh, độ cứng cao

 

Đặc tính:Đặc điểm bên ngoài: chất lỏng dạng trong
Màu (của Gardner 25 ℃) <1
Độ nhớt (của Gardner 25 ℃): Z3-Z5
Hàm rắn,% (150 ℃ x 30 '): 63 ± 1
Giá trị OH (mgKOH / g, rắn): 80 ± 5 
Giá trị acid (mgKOH / g, rắn): 4- 9
Dung môi hòa tan: Xylol
Ứng dụng:Sơn PU 2 thành phần, nhanh khô