NHỰA ETERAC 7305- 3- XC- 50 CHO SƠN

NHỰA ETERAC 7305- 3- XC- 50 CHO SƠN

  • MEGA0002147
Tên sản phẩm: Eterac 7305- 3- XC- 50
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa Acrylic polyol 50%..  Eterac 7305- XC- 50

 

Đặc tính:- Là nhựa acrylic polyol 50%.
- Nhanh khô, chịu hóa chất tốt.
- Khả năng chống biến màu cao, độ cứng và độ bám cao, thời gian sống lâu.
- Độ màu: 1 (Gardner), độ nhớt 25oC : V-Y (Gardner- Holdt).
- Hàm lượng rắn: 50%, Dung môi hòa tan Xylne/CAC
Ứng dụng:- Sử dụng trong sơn PU 2 thành phần nhanh khô