NHỰA ALKYD SHORT OIL ETERKYD 3301-X-70-3 CHO SƠN

NHỰA ALKYD SHORT OIL ETERKYD 3301-X-70-3 CHO SƠN

  • MEGA0001481
Tên sản phẩm: Nhựa alkyd short oil Eterkyd 3301-X-70-3
Xuất xứ:Eternal (Taiwan)
Bao gói:210kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa alkyd short oil Eterkyd 3301-X-70-3

 

Đặc tính:- Là nhựa alkyd short oil 70%, gốc dầu dừa, chiều dài dầu 35%, hàm lượng PA 46%.
- Bền thời tiết, bền màu
- Độ nhớt (Gardner 25oC): Z1-Z4, độ nhớt (Stokes 25oC) ≤150
- Chỉ số axit (mg KOH/g, solid): 5-10
- Độ màu: 150 max (APHA), 
- Dung môi hòa tan Xylen
Ứng dụng:- Nhựa alkyd short oil Eterkyd 3301-X-70-3 sử dụng trong sơn sấy, sơn lót nitro cellulose , sơn gỗ, sơn ô tô, sơn mờ.