NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7121-M-50 CHO SƠN

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7121-M-50 CHO SƠN

  • MEGA0001501
Tên sản phẩm: Eterac 7121-M-50
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa nhiệt dẻo Acrylic Eterac 7121-M-50

 

Đặc tính:- Là nhựa nhiệt dẻo Acrylic 50% hàm rắn, , chống ẩm, kháng thời tiết, độ bóng cao, phân tán màu tốt và ít mùi.
- Độ nhớt: W-Z (25oC, Gardner Holdt, @25oC)
- Acid value : 2-6 (mg KOH/g)
- Màu sắc: 1 max (Gardner 25oC)
- Tan trong Solvent 100
Ứng dụng:Nhựa nhiệt dẻo Acrylic Eterac 7121-M-50 sử dụng trong Masonry paint