NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/40A

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/40A

  • MEGA0002068

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 15/40 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 16 % Acrylic axit ester về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

Đặc tính

-          VINNOL E 15/45 A  là  nhựa nhiệt dẻo,

-          Tính linh hoạt màng sơn cao, khả năng chống ăn mòn tốt, kháng nước, môi trường ẩm, kháng hóa chất như dầu, mỡ nhờn,

-          Ngoài ra nó còn tính chất kháng kiềm, kháng axit yếu, dung dịch muối cũng như chất béo, white sprit, ancol.

-          Tan tốt trong ketone và ester, không tan trong ancol và chất béo, tan có giới hạn trong các hợp chất hydrocacbon thơm.

-          Tương hợp tốt với các nhựa gốc acrylic, nhựa gốc ketone và một vài nhựa gốc Epoxy

-          Không tương hợp với nhựa gốc alkyd, gốc poly vinyl acetate, gốc poly vinyl  butyrals, NC.

-          Hàm lượng clo 46.3–47.5 wt %

-          K value 38-40

-          Chất bay hơi < 0.5 wt. %

-          Độ nhớt ( 20% hàm rắn trong dung môi MEK )  15-25 mPas

-          Thời gian chảy trong ( 20% hàm rắn trong dung môi MEK ) 22s

-          Hình thức : hạt trắng dạng bột

-          Kích thước hạt < 2.5 mm

-          Nhiệt độ thủy tinh hóa 69 0C

-          Khối lượng mol phân tử  40000-50000

Ứng dụng

-          Sơn 2 thánh phần, lớp lót và lớp phủ

-          Sơn sấy

-          Mực in

-          Bám dính tốt