NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/45

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 15/45

  • MEGA0002070

Tên sản phẩm:

VINNOL E 15/45

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Là một copolymer với thành phần xấp xỉ 85% vinyl chloride và 15% vinyl acetate về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

Đặc tính

-          VINNOL E 15/45 là  nhựa nhiệt dẻo,

-          Tính linh hoạt màng sơn cao, khả năng chống ăn mòn tốt, kháng nước, môi trường ẩm, kháng hóa chất như dầu, mỡ nhờn.

-          Ngoài ra nó còn tính chất kháng kiềm, kháng axit yếu, dung dịch muối cũng như chất béo, white sprit, ancol.

-          Tan tốt trong ketone và ester, không tan trong ancol và chất béo, tan có giới hạn trong các hợp chất hydrocacbon thơm.

-          Tương hợp tốt với các nhựa gốc acrylic, nhựa gốc ketone và một vài nhựa gốc Epoxy

-          Không tương hợp với nhựa gốc alkyd, gốc poly vinyl acetate, gốc poly vinyl  butyrals, NC.

-          Hàm lượng clo 47.1-48.3 wt %

-          K value 44-46

-          Chất bay hơi < 0.1 wt%

-          Độ nhớt ( 20% hàm rắn trong dung môi MEK )  32-42 mPas

-          Thời gian chảy trong ( 20% hàm rắn trong dung môi MEK )  36s

-          Hình thức : hạt trắng dạng bột

-          Kích thước hạt < 2.5mm

-          Tỉ trọng 1.37g/cm3

-          Nhiệt độ thủy tinh hóa 75 0C

-          Khối lượng mol phân tử  45000-55000

Ứng dụng

Mực in

Bột màu

Sơn trên giấy, màng mỏng

Sơn bảo vệ kết cấu, sơn giao thông

Sơn mài