NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 22/48A

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL E 22/48A

  • MEGA0001521

Tên sản phẩm:

VINNOL  E 22/48 A

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25Kg / bao

Giới thiệu:

Là một copolymer Hydroxyl của vinyl chloride và Arcrylic axit ester với thành phần xấp xỉ 75% vinyl chloride và 25 % carbon acid ester

Trong thành phần có khoảng 1.8% theo khối lượng các nhóm hydroxyl

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

Đặc tính

-          VINNOL E 22/48 A  là  nhựa nhiệt dẻo,

-          Tính linh hoạt màng sơn cao, khả năng chống ăn mòn tốt, kháng nước, môi trường ẩm, kháng hóa chất như dầu, mỡ nhờn,

-          Ngoài ra nó còn tính chất kháng kiềm, kháng axit yếu, dung dịch muối cũng như chất béo, white sprit, ancol.

-          Tan tốt trong ketone và ester, không tan trong ancol và chất béo, tan có giới hạn trong các hợp chất hydrocacbon thơm.

-          Tương hợp tốt với các nhựa gốc acrylic, nhựa gốc ketone và một vài nhựa gốc Epoxy

-          Không tương hợp với nhựa gốc alkyd, gốc poly vinyl acetate, gốc poly vinyl  butyrals, NC.

-          Hàm lượng clo 42–43.2 wt %

-          K value 47-49

-          Chất bay hơi < 0.7 wt. %

-          Độ nhớt ( 20% hàm rắn trong dung môi MEK ) 38-52 mPas

-          Thời gian chảy trong ( 20% hàm rắn trong dung môi MEK ) 46s

-          Hình thức : hạt trắng dạng bột

-          Kích thước hạt < 2.5 mm

-          Nhiệt độ thủy tinh hóa 61 0C

-          Khối lượng mol phân tử  60000-80000

Ứng dụng

-          Sơn từ tính

-          Sơn 2 thánh phần, lớp lót và lớp phủ

-          Sơn sấy

-          Mực in

-          Bám dính tốt