NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 15/45M

NHỰA NHIỆT DẺO VINNOL H 15/45M

  • MEGA0002071

Tên sản phẩm:

VINNOL  H15/45 M

Xuất xứ:

ĐỨC

Bao gói:

25 kg/bao

Giới thiệu:

Là một Terpolymer của vinyl chloride, vinyl acetate và thêm một phần acid carboxylic với thành phần xấp xỉ 84% vinyl chloride và 15 % vinyl acetate và 1% dicarboxylic acid về khối lượng.

Được xem như là chất kết dính bề mặt trong sơn và mực in

Đặc tính

-          VINNOL H 15/45 M  là  nhựa nhiệt dẻo,

-          Tính linh hoạt màng sơn cao, khả năng chống ăn mòn tốt, kháng nước, môi trường ẩm, kháng hóa chất như dầu, mỡ nhờn,

-          Ngoài ra nó còn tính chất kháng kiềm, kháng axit yếu, dung dịch muối cũng như chất béo, white sprit, ancol.

-          Tan tốt trong ketone và ester, không tan trong ancol và chất béo, tan có giới hạn trong các hợp chất hydrocacbon thơm.

-          Tương hợp tốt với các nhựa gốc acrylic, nhựa gốc ketone và một vài nhựa gốc Epoxy

-          Không tương hợp với nhựa gốc alkyd, gốc poly vinyl acetate, gốc poly vinyl  butyrals, NC.

-          Hàm lượng clo 47.1–48.3 wt %

-          K value 47-49

-          Chỉ số axit  5.5-7.5 mg KOH/g

-          Chất bay hơi < 1 wt. %

-          Độ nhớt ( 20% hàm rắn trong dung môi MEK )  50-70 mPas

-          Thời gian chảy trong ( 20% hàm rắn trong dung môi MEK )  50s

-          Hình thức : hạt trắng dạng bột

-          Kích thước hạt < 1 mm

-          Tỉ trọng 1.36 g/cm3

-          Nhiệt độ thủy tinh hóa 74 0C

-          Khối lượng mol phân tử  60000-80000

Ứng dụng

-          Heat seal

-          Sơn trên kim loại

-          Sơn trên giấy

-          Mực in

-          Sơn giao thông