NHỰA PETROLEUM C5 SG-5101 CHO SƠN KẺ ĐƯỜNG

NHỰA PETROLEUM C5 SG-5101 CHO SƠN KẺ ĐƯỜNG

  • MEGA0002096

 

Tên sản phẩm: Nhựa Petroleum C5 SG-5101 ( nhựa hydrocarbon )
Xuất xứ:Rayton( Trung Quốc)
Bao gói:25 kg/bao.
Giới thiệu:Là nhưa hydrocarbon, dạng hạt màu vàng, trong
Đặc tính:- Màu : ≤ 4 gardner
- Điểm nóng chảy: 95~105
- Chỉ số acid (mgKOH/g, max) = 0.08
- Hàm lượng tro (vol%): 0.01 
- Độ nhớt nóng chảy: 180 mpa.s
Ứng dụng:- Nhựa Petroleum C5 SG-5101 ( nhựa hydrocarbon ) sơn vạch kẻ đường nóng chảy ( hot melt), sơn giao thông

 

//