NHỰA RESIN C9 CHO SƠN ALKYD

NHỰA RESIN C9 CHO SƠN ALKYD

  • MEGA0001227
Tên sản phẩm:Nhựa petroleum C9 SG-130
Xuất xứ:Rayton - China
Bao gói:25kg/ bao
Giới thiệu:Nhựa petroleum C9 SG-130

 

Đặc tính:- Là sản phẩm thu được từ trùng hợp C9, sản phẩm phụ thu được từ cracking nhiệt của dầu mỏ
- Màu sắc: Màu vàng nâu
- Nhiệt độ chảy mềm: 120-130oC
- Chỉ số axit lớn nhất đạt 0.5mgKOH/g
- Hàm lượng tro lớn nhất đạt 0.1%
Ứng dụng:- Mực in, sơn alkyd.