NHỰA THERMOPLASTIC ACRYLIC ETERAC 7109-X-50

NHỰA THERMOPLASTIC ACRYLIC ETERAC 7109-X-50

  • MEGA0001493

Tên sản phẩm

Eterac 7109-X-50

Xuất xứ

Eternal (Đài Loan/Malaysia)

Bao gói

200kg/ phuy.

Giới thiệu:

Nhựa thermoplastic Acrylic, phân tán màu tốt, bền thời tiết, bền kiềm

Đặc tính

Là nhựa thermoplastic Acrylic

Kháng hóa chất và bền màu tốt

Hàm rắn 50 ±1

Độ nhớt (Gardner 25oC): Z1-Z4

Axit value : 2-6

Độ màu: 1 (Gardner 25oC), 

Dung môi hòa tan xylen.

Độ cứng màng sơn trung bình

Ứng dụng

Sử dụng trong sơn kim loại bền màu, phân tán màu tốt, kháng kiềm