PHỤ GIA LƯU BIẾN CHO SƠN BENTONITE BENGEL 908

PHỤ GIA LƯU BIẾN CHO SƠN BENTONITE BENGEL 908

  • MEGA0001202

Tên sản phẩm:

Bengel 908

Xuất xứ:

Trung Quốc

Bao gói:

25kg/bao

Giới thiệu:

Là phụ gia lưu biến, là một chất phân cực thấp hoạt động tốt trong môi trường có tính phân cực cao.

Là một phụ gia lưu biến hiệu quả chi phí cao cho hệ thống phân cực thấp đến trung bình

Đặc tính

-  Là một dẫn xuất của bentonite

-  Acid Value, KOH mg/g : 0.1max

-  Màu : Trắng

-  Hình Thức : 30% max

-  Độ ẩm : 3% max

-  Độ nhớt 7% trong xylen( pa.s)  : 2.5

-  Kích thước < 200mesh : 90%

-  LOI ( loss on ignition) 32-35

-  FOG ( phân tán trong xylen) nhỏ hơn 70 microns

Ứng dụng

 Bengel 908 được thiết kế trong hệ thống sơn có tính phân cực thấp, được sử dụng trong các ứng dụng như sau:

- Sơn mỹ thuật, nghệ thuật
- Sơn công nghiệp
- Sơn bảo vệ trang trí
- Mực in
- Polyester bão hòa