PHỤ GIA TRỢ XÚC TIẾN LƯU HÓA CAO SU KYOWAMAG®150

PHỤ GIA TRỢ XÚC TIẾN LƯU HÓA CAO SU KYOWAMAG®150

  • MEGA0001074

Tên sản phẩm:

Magnesium Oxide Kyowamag 150

Xuất xứ:

Nhật Bản

Bao gói:

20kg/bao

Giới thiệu:

KYOWAMAGⓇ150 là một loại Magnesium Oxide có kích thước hạt mịn và hoạt động trung bình. Nó được sử dụng trong cao su tổng hợp, bao gồm công thức CR và CSM, để cải thiện lưu hóa, chống cháy và trung hòa axit. KYOWAMAGⓇ150 cũng có thể được sử dụng như một chất phụ gia cho polyme

Đặc tính

- MgO (%): Min 97.7%
- Tổn thất sau sấy (%): 0.7%
- Bề mặt riêng (BET): 144 m2/g
- Khối lượng riêng: 0.36 g/ml
- Kích thước hạt D99: 75 µm

Ứng dụng

Phụ gia cải thiện lưu hoá, trung hoà lưu hoá và chống cháy cho cao su và nhựa