Hóa chất công nghiệp

BỘT MÀU RED 3 CHO SƠN MỰC IN VÀ NHỰA

Tên sản phẩm: Red 3
Xuất xứ:Ấn Độ
Bao gói:25 kg/bao
Giới thiệu:Bột màu red 3

 

KẼM STEARATE PHỤ GIA SƠN GỖ

Tên sản phẩm: Kẽm Stearate
Xuất xứ:Trung Quốc (Belike)
Bao gói:15kg/bao
Giới thiệu:Kẽm Stearate

 

ZINC DUST PHỤ GIA CHO SƠN DẦU

Tên sản phẩm: Phụ gia chống ăn mòn Zinc dust
Xuất xứ:HANCHANG (Hàn Quốc )
Bao gói:50 kg/thùng
Giới thiệu:Đặc điểm bên ngoài: Dạng bột màu trắng
Có cơ tính tốt, chịu mài mòn tốt

 

CUPROUS OXIDE PHỤ GIA CHỐNG HÀ SƠN TÀU BIỂN

Tên sản phẩm: Cuprous oxide (Cu2O)
Xuất xứ:Trung Quốc (Sinobio)
Bao gói:25kg/bao
Giới thiệu:Cuprous oxide (Cu2O) là phụ gia chống hà cho sơn tầu biển.

 

PHỤ GIA PZ 10 PHỤ GIA CHỐNG ĂN MÒN SƠN

Tên sản phẩm: Phụ gia chống ăn mòn PZ 10
Xuất xứ:Heubach (Đức)
Bao gói:25 kg/bao
Giới thiệu:Phụ gia chống ăn mòn PZ 10

 

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7132-M-50 CHO SƠN

Tên sản phẩm: Eterac 7132-M-50
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa nhiệt dẻo Acrylic Eterac 7132-M-50

 

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7121-M-50 CHO SƠN

Tên sản phẩm: Eterac 7121-M-50
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa nhiệt dẻo Acrylic Eterac 7121-M-50

 

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7626-1 CHO SƠN

Tên sản phẩm: ETERAC 7626-1
Xuất xứ:Etenal/Taiwan
Bao gói:200 kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa ETERAC 7626-1

 

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7117-TS-45 CHO SƠN

Tên sản phẩm: ETERAC 7117-TS-45
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200 kg/phuy
Giới thiệu:ETERAC 7117-TS-45 (Nhựa Acrylic nhiệt dẻo 45%)

 

NHỰA NHIỆT DẺO ETERAC 7119-X-50 CHO SƠN

Tên sản phẩm: ETERAC 7119-X-50
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:200 kg/phuy.
Giới thiệu:Nhựa ETERAC 7119-TB-50

 

NHỰA ETERAC 7306-XP-60 CHO SƠN PU

Tên sản phẩm: ETERAC 7306-XP-60
Xuất xứ:Eternal (Taiwan)
Bao gói:200 kg/phuy
Giới thiệu:ETERAC 7306-XP-60-Nhựa Acrylic Polyol 60%

 

NHỰA ALKYD OIL IZELKYD RAP 27X60

Tên sản phẩm: Nhựa alkyd Short oil Izelkyd Rap 27X60
Xuất xứ:Izel Kimya /Thổ Nhĩ Kỳ
Bao gói: 200 kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa alkyd Short oil Izelkyd Rap 27X60